Digitalizácia dokumentov

Digitalizácia dokumentov

 • Vyhodnotenie projektu
 • Vytvorenie projektového pilotu
 • Preprava dokumentov od zákazníka
 • Príprava dokumentov
 • Skenovanie
 • Spracovanie po skenovaní
 • Kontrola kvality
 • Označovanie
 • Uloženie
 • Zálohovanie dát
 • Preprava zotriedených dokumentov späť k zákazníkovi

Automatizované spracovanie formulárov

 • Preprava formulárov od zákazníka
 • Vytvorenie modelu formulára
 • Príprava formulárov
 • Skenovanie
 • Spracovanie po skenovaní
 • Kontrola kvality
 • Uloženie
 • Zálohovanie dát
 • Preprava zotriedených formulárov späť k zákazníkovi

Prístup k dokumnetom počas spracovania

 • Zabezpečenie dostupnosti dokumentov v priebehu spracovania
Zverejňovanie dokumentov

Digitalizácia dokumentov

 • Vyhodnotenie projektu
 • Vytvorenie projektového pilotu
 • Preprava dokumentov od zákazníka
 • Príprava dokumentov
 • Skenovanie
 • Spracovanie po skenovaní
 • Kontrola kvality
 • Označovanie
 • Uloženie
 • Zálohovanie dát
 • Preprava zotriedených dokumentov späť k zákazníkovi

Zverejňovanie dokumentov

 • Rozdelenie dokumentov na zmluvy, objednávky a faktúry
 • Umiestnenie dokumentov na server
 • Kontrola prístupnosti dokumentov

Prístup k dokumnetom počas spracovania

 • Zabezpečenie dostupnosti dokumentov v priebehu spracovania
Statické web stránky

Statické web stránky

 • grafický dizajn webových stránok
 • aktualizácia webových stránok

Dynamické web stránky

 • výroba dynamických webových portálov
 • výroba redakčného systému
 • preklad do cudzích jazykov
 • výroba zákazníckej zóny
 • dynamické formuláre
 • prieskumné dotazníky a ankety
 • odborná administrácia stránok
 • zaškolenie obsluhy portálov

Internetový obchod

 • výroba internetového obchodu
 • napĺňanie obchodu tovarom
 • zaškolenie obsluhy portálov
 • odborná administrácia obchodu a podpora

 • výroba loga, logotypu, banera
 • výroba vizitiek
 • výroba reklamných plagátov
 • grafické práce
More
More
More